BokaLiverpool.com
Hällsjövägen 2B
78440 Borlänge

Org.nummer: 556869-4813

GARANTIER

BokaLiverpool har självklart ställd alla garantier till Kammarkollegiet enligt svensk lag.
www.kammarkollegiet för mera information.

Ställd garanti: 300 000