BokaLiverpool.com

GARANTIER

BokaLiverpool har självklart ställd alla garantier till Kammarkollegiet enligt svensk lag.
www.kammarkollegiet för mera information.

Ställd garanti: 400 000